haiku

Haiku je japonská zenová poezie, která v několika málo verších zachycuje přítomný okamžik a vyvolává v člověku prožitek tohoto okamžiku. Jde o nejznámější formu japonské poezie. Často citovaným příkladem haiku je Bašóova Žába: "Do staré tůně skočila žába žbluňk."