ionizace

Mezi faktory, které výrazně ovlivňují kvalitu ovzduší, patří i ionty. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které elektron ztratily jsou kladné ionty, ionty, které elektron získaly jsou záporné ionty. Záporné ionty se nacházejí všude tam, kde je cítit svěží a čistý vzduch, zejména poblíž vodopádů, mořských vln, u řek a na horách. Bylo dokázáno, že záporné ionty mají pozitivní vliv na naše zdraví, a proto vyšší počet záporných iontů než počet kladných iontů ve vzduchu má mnohé výhody. Otevřený prostor je pravidelně významně dotován ionizovanými částicemi vzduchu. Ve městech a v uzavřených, špatně větraných místnostech je situace horší a koncentrace záporných iontů velmi nízká. Při vysoké koncentraci kladných iontů dochází k jejich vnikání do plic. Vdechováním se ionty dostanou do krve a do organizmu, kde mohou vyvolávat nepříznivé reakce jako alergie či astma. Ionizátor vzduchu je zařízení, které pro ionizaci molekul (generování záporných iontů) využívá vysoké napětí nebo elektrický záporný náboj. Ionizátory pomáhají zlepšovat náladu, uvolňují deprese a zlepšují stav pokožky. Ionizátor též pomáhá při shlukování prachových a jiných částic v ovzduší, díky tomu dochází k jeho pročisťování.

Koncentrace záporných iontů nacházející se v různých lokalitách

  • vzduch v městském bytě má 50 až 100 iontů na cm3
  • vzduch na ulici ve městě má 100 až 500 iontů na cm3
  • vzduch v lese nebo u moře má 1000 až 5000 iontů na cm3
  • vzduch u vodopádů má 10000 až 50000 iontů na cm3
  • vzduch po bouřce má 10000 až 50000 iontů/cm3