mandala

Mandala (v sanskrtu znamená kruh) je v indických náboženstvích obrazcem symbolizujícím vesmír, užívaným při rituálech a meditacích. V západní kultuře také označuje různé kruhové obrazce, jež jsou využívány v psychoanalýze jako diagnostický nástroj, arteterapii, pro relaxaci či v různých esoterických hnutích. Ačkoliv se mandala vyskytuje v mnoha rozdílných kulturách, její použití je velmi podobné. Kromě dekoračních předmětů je používána jako symbol duše nebo něčeho co nás přesahuje a je prostředkem pro komunikaci s touto silou. Nejdůležitějším místem mandaly je její střed, ve kterém lze nalézt osvícení, Boha nebo sebe sama. Je také pomocníkem pro zklidnění mysli a relaxační či meditační pomůckou. Mandala je dále využívána jako prostor pro terapii a diagnostiku. V arteterapii je využívána jako abstraktní prostor pro sebevyjádření a následné zpracování pocitů.