ocimeny

Ocimeny jsou monoterpeny nacházející se v různých rostlinách a plodech. Používají se v parfumerii pro svou sladkou bylinnou vůni, působí jako obrana rostlin a mají antifungální vlastnosti. Stejně jako ostatní terpeny jsou i ocimeny téměř nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v běžných organických rozpouštědlech.