»
Vše o katalytických lampách

 

 

 

Co je katalytická lampa

 

Katalytická lampa je praktický dekorační předmět moderní domácnosti, který odstraňuje nepříjemné pachy včetně cigaretového kouře, nažádoucích pachů z vaření, případně domácích zvířat a zároveň dokáže velmi rychle a intenzivně provonět i větší prostory.

 

Hlavní výhody v kostce

 

Čistí vzduch a odstraňuje nežádoucí pachy
Pachy nejsou překryté vůní ale jsou pohlceny
Nehoří, nespotřebovává kyslík a nevytváří zplodiny
Dezinfikuje vzduch, což je praktické v chřipkovém období
Má intenzivní vonný účinek i pro velké prostory
Vhodná pro rychlé provonění do 30 minut


První katalytickou lampu vyrobila již před více než 100 lety francouzská firma Lampe Berger, která se specializuje na jejich výrobu do dnešních dnů, proto se zde budeme věnovat této značce podrobněji. Vzhledem k principu fungování lamp platí zde uvedený návod a rady i pro ostatní výrobce katalytických lamp Millefiori MilanoNasoterapia.

 

 

Více než 100 letá historie

 

Světové centrum parfumérů a sklářů

První katalytická lampa byla vyrobena společností Lampe Berger již roku 1898. Unikátní zařízení původně sloužilo k dezinfekci a čištění vzduchu v nemocnicích od nebezpečných mikrobů, bakterií, virů a nežádoucích pachů. Nápad přidávat do naplní vonné esence přišel o pár let později. Paříž byl začátkem 19. století světovým centrem parfumérů a sklářů. Ve společnosti zároveň rostla poptávka po hygieně a čistotě v domácnostech. Firma Lampe Berger toho využila a vytvořila unikátní produkt kombinující prověřenou funkčnost katalytických lamp pro čištění vzduchu s uměním francouzských parfuměrů a sklářů.

 

Katalytické lampy v Československu

Největší rozkvět zažívaly lampy v meziválečné době a v těchto časech se používaly i v Československu. Po roce 1948 zájem o lampy u nás opadl a problematická byla i jejich dostupnost. Renesance katalytických lamp tak u nás přišla až ke konci 90. let, kdy se opět zvýšil zájem o čistotu vzduchu, který doma dýcháme a současně o kvalitní interiérové parfémy.

 

 

 

 

Praktický předmět moderní domácnosti

 

Rozdíl oproti ostatním způsobům provonění

Katalytická reakce efektivně čistí, dezinfikuje vzduch a odstraňuje nežádoucí pachy včetně cigaretového kouře, nažádoucích pachů z vaření a případně domácích zvířat. Na rozdíl od aroma difuzéru, kdy dochází k rozptýlení vůně do prostoru a překrytí nežádoucích pachů jsou katalytickou lampou molekuly vzduchu pohlcovány a neutralizovány. Dochází přitom k odstranění všech nečistých složek ovzduší. To je obzvlášť praktické v chřipkovém období anebo v přítomnosti domácích mazlíčků. Katalytická lampa s vhodnou náplní (například neparfémovanou neutrální směsí) je vhodným prostředkem k čištění vzduchu pro děti nebo osoby s dýchacími potížemi.

Katalytická lampa nehoří, což znamená, že nespotřebovává kyslík a nevytváří v ovzduší zplodiny. Rozdíl oproti ostatním způsobům provonění spočívá i v magickém rituálu zapálení lampy a sledování vzniku katalytické reakce. S tím souvisí i pracnost a vyšší nároky na údržbu katalytické lampy.

 

Princip fungování katalytické lampy

Katalytická oxidace je chemická reakce při níž dochází k hoření bez plamene. Základem každé katalytické lampy je speciální hořák (kahan) vyrobený z porezní keramiky obohacené molekulami platiny (v případě značky Lampe Berger), ke kterému je bavlněným knotem přiváděna hořlavá náplň (směs alkoholu a vonné esence). Po zapálení kahanu, dojde k jeho rozpálení na teplotu 500° C. Poté se plamen po zhruba 2-3 minutách sfoukne a pokračuje katalytická reakce. Náplň při katalytické reakci oxiduje za přítomnosti vzduchu, přičemž dochází k uvolňování molekul schopných neutralizovat nežádoucí pachy a bakterie. Při tomto procesu zároveň dochází k uvolňování vonné esence z náplně do prostoru a intenzivnímu provonění interiéru.

 

Kvalita provonění a účinnost čištění vzduchu

Vonné esence nejsou při katalytické reakci spalovány, ale jednoduše odpařovány z teplého povrchu katalyzátoru (kahanu). Při tomto procesu nedochází ke spalování kyslíku a vytváření splodin. Kvalita provonění je tedy vyšší než u vonných svíček nebo klasických aroma lamp. Účinnost katalytické lampy je vědecky prokázaná a dokáže odstranit až 83% bakterií z ovzduší v místnosti. Vědecké výzkumy ukázaly, že účinnost v ničení bakterií pokračuje ještě dlouhou dobu po zastavení katalytické reakce. To také vysvětluje, proč je katalytická lampa efektivní i v odstraňování nežádoucích pachů.

 

 

Použití katalytické lampy

 

Jednotlivé části katalytické lampy

  • skleněná nebo keramická nádobka
  • miniaturní trychtýř potřebný k naplňování nádobky vonnou směsí
  • kahan skládající se z katalyzátoru – porézního kamene a bavlněného knotu
  • kovová zátka k zastavení katalytické reakce
  • dekorační kovový nebo keramický kryt s otvory

 


Krok 1.

Umístěte katalytickou lampu na rovný pevný povrch a pomocí přiloženého trychtýřku jí naplňte maximálně do 2/3 objemu vonnou směsí.

 

Krok 2.

Zasunutím vložte do otvoru lampy bavlněný knot, který je zakončen keramickým kahanem. Při prvním použití anebo pokud byla předtím lampa prázdná vyčkejte po dobu 20 minut (někdy i déle), než knot dostatečně nasákne vonnou směsí. Knot, který je dostatečně nasáknutý poznáte podle kahanu, který jemně změní barvu zvlhčením.

 

Krok 3.

Zapalte kahan a nechejte plamen hořet po dobu 2-3 minut. Zpočátku může být plamen poměrně vysoký až 10 cm, proto dbejte na bezpečnost.

 

Krok 4.

Zhruba po 2-3 minutách hoření plamen sfoukněte.

 

Krok 5.

Kahan je nyní rozpálen na teplotu až 500°C, dochází ke katalýze a uvolňování aromatických látek obsažených v náplni. Nyní nasaďte na kahan dekorativní krytku s otvory. Lampu nechte pracovat jak dlouho uznáte za vhodné. Na pročištění a provonění vzduchu místnosti běžné velikosti (10 m2) stačí 20 minut, v místnosti střední velikosti (50 m2) je zapotřebí přibližně jedna hodina.

 

Krok 6.

Katalytickou reakci zastavíte nasazením kovové krytky na kahan. Bez přítomnosti vzduchu dojde k ukončení katalýzy a kahan vychladne. Dbejte na těsné nasazení kovového uzávěru v době, kdy katalytickou lampu nepoužíváte aby nedocházelo k nežádoucímu odpařování náplně. Na kovovou krytku můžete nasadit dekorativní krytku s otvory. Při následném použití stačí vyjmout kovovou krytku a opět zapálit kahan na dvě minuty. Ostatní postup zůstává stejný.

 

Přejít na Lampe Berger - Katalytické lampy od roku 1898 (Externí odkaz na YouTube, obsahuje návod k použití katalytické lampy od 1:30 min.)

 

 

Užitečné rady

 

Sfoukněte plamen po 2-3 minutách

Pokud po zapálení zapomenete sfouknout plamen, bude lampa malým plamenem hořet, dokud se nespotřebuje náplň. V okamžiku kdy dojde ke spotřebování náplně, plamen sám zhasne. Pamatujte, že katalytická reakce se spustí až po uhašení plamene. Krátké zapálení slouží pouze k zahřátí katalyzátoru na potřebnou teplotu. Proto se snažte dodržovat 2-3 minuty, aby nedošlo ke spálení kahanu a tím k jeho poškození.

 

Doba po kterou má být lampa aktivována

Minimální doba po kterou má být lampa aktivována není stanovena, ale doporučujeme nepřekračovat 20 minut na místnost velikosti 10 m2. Samotný parfém není toxický a je podrobován přísným testům ale pokud necháte lampu aktivovanou po delší dobu, bude vzduch silněji parfémován a to nemusí být pro někoho příjemné. Doporučujeme vám s dobou provonění experimentovat a najít nejvhodnější poměr mezi dobou aktivace lampy a intenzitou provonění vzhledem k obytné ploše a dobrému pocitu.

 

Pokud lampu nepoužíváte, utěsněte jí kovovým uzávěrem

Po sfouknutí plamene a zhruba 20 minutách katalytické reakce nezapomeňte lampu těsně uzavřít kovovým uzávěrem. Pokud lampu necháte otevřenou (aktivovanou), bude po celou dobu probíhat katalýza a celý proces skončí v okamžiku, kdy se odpaří veškerý obsah náplně v lampě. Těsné uzavření lampy je důležité proti nežádoucímu odpařování náplně, která obsahuje těkavé látky. Pokud víte, že lampu nebudete po delší dobu požívat, je dobré náplň vypotřebovat až do zastavení činnosti lampy.

 

Při plnění lampy buďte opatrní

Při kontaktu náplně s kůží doporučujeme ihned si omýt ruce vodou a mýdlem. Náplň je silně hořlavá, proto se po polití vyvarujte kontaktu s ohněm. Plnění lampy provádějte na omyvatelném povrchu, vonná směs může poškodit lakované povrchy, tkaniny a jiné, zvláštní péči vyžadující materiály.

 


Vybírejte náplně od výrobce katalytické lampy

Složení interiérových parfémů Lampe Berger je přizpůsobeno patentovanému poréznímu kahanu od této značky. Použití parfémů jiných výrobců, by mohlo poškodit kahan a negativně ovlivnit jeho funkčnost a životnost. Používání vonných olejů pak může kahan zcela zničit, neboť by došlo k ucpání pórů a nedocházelo by ke katalytické reakci. Pro lampy Lampe Berger vždy použivejte pouze náplně od stejné značky. Pro lampy Millefiori Milano a Nasoterapia můžete zvolit jakoukoliv náplň značek Millefiori Milano, Nasoterapia nebo Lampe Berger.

 

Životnost kahanu

Kahan v katalytické lampě, kterého životnost skončila se nedá zapálit, při hoření dochází k uvolňování nežádoucího dýmu, nebo po sfouknutí rychle vychladne a nedochází k pročištění ani provonění vzduchu. Obecně platí, že jakmile kahan nereaguje ani po pročištění neutrální čistící směsí, je dobré ho vyměnit. Doporučujeme vám vyměnit kahan po 200 použitích, nebo jednou za rok, podle toho, která z podmínek se naplní dříve.

 

Délka knotu se v průběhu životnosti kahanu nemění

Samotný knot přivádí interiérový parfém ke kahanu a díky přítomnosti parfému, který obsahuje hořlavý isopropylalkohol, dochází k hoření a následně ke katalytické oxidaci. Délka knotu zůstává po celou dobu jeho používání konstantní.

 

Využívejte neutrální čistící směs

Pokud chcete změnit vůni, nechte úplně spotřebovat náplň až dojde k samovolnému zastavení katalytické reakce. Poté nejdříve lampu naplňte cca 50 ml neutrální čistící směsí, nechte nasáknout knot a poté zapalte. Po 2-3 minutách plamen uhaste a nechte lampu po dobu 20 minut aktivovanou. Následně uzavřete ozdobným krytem kahan a nechte ho vychladnout. Poté můžete lampu naplnit novým interiérovým parfémem. Neutrální náplň doporučujeme použít například v kuchyni, kde si přejete pouze odstranit nežádoucí pachy.

 

Čištění katalytické lampy

Při čištění lampy nikdy neumývejte kahan ani bavlněný knot vodou! Pokud si přejete umýt samotnou lampu nebo její povrch vodou, ujistěte se před dalším použitím, že voda vyschla i uvnitř lampy. Aby kahan dlouho a dobře fungoval, je potřeba ho občas pročistit použitím samostatné neutrální náplně.

 

Zmírnění intenzity provonění

Často se stává, že provonění interiéru katalytickou lampou je příliš syté nebo intenzivní a to snižuje požitek z provonění. Pokud je potřeba, můžete intenzitu provonění zmírnit naředěním interiérového parfému neutrální čistící směsí.

 

Odstraňování kouře

Pokud používáte lampu na odstraňování cigaretového kouře nebo kouře z krbu, je k pročištění vzduchu potřeba delší doba v závislosti na stupni znečištění. V tomto případě je potřeba kahan čistit častěji pomocí neutrální náplní.

 

Nemíchejte interiérové parfémy

Vzájemné míchání parfémů vám nedoporučujeme. Příprava každého parfému je velmi složitý proces a při smíchání dvou různých parfémů, nelze zaručit výsledný efekt. Smícháním dvou vám příjemných parfémů, může teoreticky vzniknout i velmi nelibá vůně.

 

Doba provonění interiérového parfému

Na dobu provonění a výdrž interiérového parfému není jednoznačná odpověď. Vždy záleží na tom, jak často lampu používáte, jak velká je místnost, kterou chcete provonět, jaká je teplota prostředí ve kterém lampu používáte, jak cirkuluje vzduch v místnosti, atd. Stějně tak je každý zvyklý na jinou intenzitu vůně a podle toho volí dobu katalytické reakce. Obecně lze říci, že 500 ml parfému stačí na 20 hodin difúze, která dokáže provonět prostor běžně velké místnosti (10 m2) po dobu 80 hodin. Pro zvýšení životnosti náplně nenechávejte lampu pracovat v průvanu a dbejte na těsné uzavření lampy kovovou krytkou v době, kdy jí nevyužíváte.

 

Katalytická lampa nenahrazuje větrání

Používání katalytické lamy v žádném případě nenahrazuje pravidelné větrání, pokud opravdu chcete mít doma zdravý a čistý vzduch, velmi vám doporučujeme místosti pravidelně větrat. Katalytická lampa svým fungováním čistí vzduch, který zároveň parfémuje, nicméně nikdy zcela nevyčistí vzuch. Pouze kombinací používání katalytické lampy s pravidelným větráním a úklidem si můžete být jisti, že vzduch bude mnohem čistší.

 

 

Jak vybrat katalytickou lampu

 

Snadný start se sadou s náplní

 

Katalytické lampy v sadě obsahují testovací balení vůně (většinou menšího objemu 180 ml), neutrální směs (směs určená pro ředění náplní a čištění lampy) nebo obojí. Sady jsou vhodné pro toho, kdo katalytickou lampu ještě nezná nebo nevyzkoušel.

 

Katalytické lampy v sadě s vůní nebo neutrální směsí jsou ideálním dárkem, protože obsahují v balení vše potřebné ke zprovoznění katalytické lampy ihned po vybalení.

 

Náš tipEssentiele Ronde Set, 310 ml od Lampe Berger

 

 

 

 

 

Lampa jako stylová dekorace

 

Na výběr máte mnoho provedení katalytických lamp v různých barvách a materiálech od čistého minimalistického designu, historického vzhledu z počátku minulého století až po luxusní umělecké kolekce. Vybírejte si je dle vkusu nebo stylu vašeho interiéru.

 

Každá katalytická lampa obsahuje v balení vše, co potřebujete k jejich provozu. Balení obsahuje lampu, kahan s bavlněným knotem, trychtýřek sloužící k plnění, dekorativní krytku a zaslepovací víčko.

 

Náš tipKatalytická lampa Passion, 385 ml od Lampe Berger

 

 

 

 

 

Vyberte objem dle velikosti prostoru

 

Všechny katalytické lampy vynikají schopností intenzivně provonět větší prostory, takže se dá říct, že i lampa menšího objemu bude vždy účinná. Vzhledem ke komfortu obsluhy vám však doporučujeme vybrat objem lampy vhodný do prostoru, ve kterém lampu plánujete používat.

 

Katalytické lampy menšího objemu například 200 ml jsou ideální do menších místností a bytů. Objem lampy například 300 ml a více se hodí do rodinných domů, hal a větších místností jako obývací pokoje kombinované s kuchyní.

 

Náš tipKatalytická lampa Botania, 690 ml od Lampe Berger

 

 

 

 

Jak vybrat vůni do katalytické lampy

 

Vyberte si vůni dle charakteru

 

Vůně se dělí do 7 základních skupin na živé květinové vůně, bohaté a hřejivé sladké vůně, osvěžující a lehké svěží vůně, šťavnaté a dlouho doznívající ovocné vůně, intenzivní dřevité a kořeněné vůně, oblíbené vůně čistoty pudrového charakteru a případně funkční vůně. Pokud si přejete vůni před nákupem vyzkoušet, napište si o vzorky vůní zdarma.

 

 

 

Vyberte si vůni dle výrobce

 

Do katalytické lampy od Millefiori Milano nebo Nasoterapia můžete zvolit náplň s vůní libovolné značky. Výjimkou jsou katalytické lampy Lampe Berger, do kterých vybírejte pouze náplně Lampe Berger. Složení parfémů Lampe Berger je přizpůsobeno poréznímu kahanu od této značky a použití parfémů jiných výrobců, by mohlo poškodit kahan nebo negativně ovlivnit jeho funkčnost a životnost.


 

Užitečné odkazy

 

Přejít naKatalytické lampy
Přejít naNáplně do katalytické lampy
Přejít naKnoty do katalytické lampy
Přejít na – Návod k použití katalytické lampy (PDF soubor, 2 Mb)